Donderdag 22 februari waren wij te gast bij de stichting Maatschappij van Weldadigheid. Hier zijn wij hartelijk ontvangen door algemeen directeur Minne Wiersma in het prachtige pand aan de Westerbeek in Frederiksoord. In dit nostalgische pand waar Johannes van den Bosch (oprichter in 1818) nog gewoond heeft ,alsmede een van onze fractieleden in het verleden, heeft Minne ons meegenomen in waar de stichting Maatschappij van Weldadigheid vandaan komt en waar ze naar toe gaat.

Zo’n 200 jaar geleden was de Maatschappij zijn tijd ver vooruit door het instellen van bijvoorbeeld een ziekenfonds en een leerplicht. Onze huidige verzorgingsstaat zoals wij die nu kennen is hier begonnen. De directie en het bestuur in samenwerking met een trouwe schare vrijwilligers brengen deze pioniersrol terug in een ‘Kolonieplan 2.0’.  Een van de meest in het oog springende voornemen binnen dit plan is het oprichten van een innovatief zorgcentrum in de voormalige tuinbouwschool in Frederiksoord. Hier wordt zorg/ondersteuning verleend aan bijvoorbeeld tienermoeders, ouderen. Dit centrum zal worden gerund door professionele zorgverleners in combinatie met studenten en participerende bedrijven zoals de ZorgZaak.  Het samen brengen van deze partijen in een historisch pand is kenmerkend voor het ondernemende ‘Kolonieplan 2.0’.

Naast de sociaal maatschappelijke initiatieven treedt de stichting op als beheerder van gronden en onroerend goed, bestaande uit circa 1300 hectare en 65 panden waarvan en er 30 op de monumentenlijst staan.  Niet voor niets zijn de Koloniën van Weldadigheid genomineerd voor  UNESCO werelderfgoed.

Een inspirerend bezoek! Mooi om te zien met hoeveel passie voor de geschiedenis en gedachtegoed van Johannes van den Bosch, en ondernemerschap er gebouwd wordt aan de toekomst van de Maatschappij van Weldadigheid.

Benieuwd? Bekijk de website van de stichting Maatschappij van Weldadigheid