Diever – Glasvezel moet beschikbaar komen voor alle inwoners en ondernemers in Westerveld. Niet alleen in de drie grote kernen Havelte, Diever en Dwingeloo, maar zeker ook in Vledder en in de buitengebieden. Een inventarisatie die stichting ‘Glasvezel Gemeente’ momenteel in opdracht van de gemeente Westerveld uitvoert, moet aantonen dat er zeker ook buiten de drie genoemde kernen animo is voor snel dataverkeer via glasvezel. Op de website westerveld.opglas.nl kunnen inwoners en ondernemers, tot medio juli, aangeven of ze behoefte hebben aan snel dataverkeer via glasvezel.

Westerveld is de enige gemeente in Drenthe waar in de grote kernen nog geen glasvezel beschikbaar is. Daarmee is het uniek. Reggefiber, een dochteronderneming van KPN wil dit jaar in Havelte, Dwingeloo en Diever een glasvezelnetwerk aanleggen. De overige dorpen in Westerveld zijn voor het bedrijf (nog) niet interessant. De gemeente kan niet afdwingen dat Reggefiber ook Vledder en de andere gebieden aansluit, omdat een glasvezelnetwerk geen eerste levensbehoefte is.

VVD Westerveld maakt zich al jaren sterk voor sneller internet in de hele gemeente. Het plan om alleen in de drie kernen een glasvezelnetwerk aan te leggen, kan dan ook niet op steun van de partij rekenen. ‘Tijdens een eerder door ons gehouden thema-avond is gebleken dat er in de buitengebieden wel degelijk behoefte bestaat om ook daar van snel internet gebruik te kunnen maken’, zegt Roel Vedder namens VVD. Vreemd is dat volgens hem niet. ‘De agrarische sector in Westerveld wordt bijvoorbeeld qua bedrijven steeds kleiner. Gebouwen die hierdoor leeg komen te staan, krijgen steeds vaker een andere bedrijfsbestemming. Ondernemers die zich hierin vestigen hebben, net als andere ondernemers in onze gemeente, wel degelijk behoefte aan een goede, snelle internetverbinding.’ Volgens Vedder heeft de toenemende vraag naar glasvezel zeker ook te maken met het toenemende dataverkeer. ‘Ondernemers hebben te maken met hogere kwaliteitseisen en dat betekent dat er grotere bestanden gevraagd worden. Met de huidige verbindingen loopt dat technisch vast. Maar ook gezinnen hebben behoefte aan een hoogwaardig breedbandnetwerk. Zeker wanneer ze vanaf één locatie, met meerdere computers, smartphones en tablets gebruik maken van één netwerk. En dat gebeurt natuurlijk steeds vaker.’

Achter de schermen wordt momenteel hard gewerkt aan een oplossing. Wellicht is Westerveld voor kabelexploitanten interessant omdat er niet alleen in het buitengebied, maar ook in de grote kernen nog geen uitgebreid netwerk is aangelegd. De gemeente kan daarin zelf niet investeren, omdat dit gezien wordt als een vorm van staatssteun. Het ontwikkelen van een coöperatief open breedbandnetwerk zozu zou een oplossing kunnen zijn. Een dergelijk netwerk waarbij het eigendom bij de coöperatie zou komen te liggen, valt buiten het staatssteun verbod van de EU. In het netwerk zijn dan de gebruikers, burgers, bedrijven en andere partijen, deelgenoot.

De gemeente Westerveld houdt op 16 april in samenwerking met Glasvezel Gemeente, in het gemeentehuis een openbare informatieavond over glasvezel in Westerveld.