Afgelopen vrijdag 29 december 2013 is door de fractie van de VVD Westerveld en de afdeling een werkbezoek in Dwingeloo afgelegd. Ook Erik Ziengs, Tweede kamerlid voor de VVD, en Jan Huitema, VVD kandidaat voor het Europees Parlement hadden speciaal voor deze middag hun agenda vrijgehouden en sloten zich bij het gezelschap aan.

Als eerste werd bezocht het bedrijf Klay Instruments. Dit bedrijf is al 25 jaar actief in het ontwikkelen en produceren van hoogwaardige meet en regel apparatuur ten behoeve van de industrie. Direkt biedt het bedrijf werkgelegenheid voor 30 werknemers. Door de export naar ruim 45 landen wordt het bedrijf regelmatig bezocht door afnemers uit de gehele wereld. Een aantal Westerveldse ondernemingen profiteert dan ook van de activiteiten van Klay Instruments. Met een enthousiast verhaal en rondleiding werden de VVD ers ingewijd in het productieproces en de diverse toepassingen.
Alle bezoekers waren het over eens dat Westerveld met dit bedrijf een bijzonder en technisch hoogwaardig bedrijf huisvest. Voor zowel de Westerveldse VVD fractie als de vertegenwoordigers van de landelijke en Europese VVD geledingen was er ook gelegenheid om zich te laten informeren welke rol zij kunnen spelen in het verder ontwikkelen en uitgroeien van deze onderneming. Het bezoek werd dan ook ervaren als een verrijking van kennis om de lokale economie te kunnen blijven ondersteunen.

Het tweede deel van de middag werd een bezoek gebracht aan Astron. Voor de VVD fractie geen onbekende. Recent was de raad ook betrokken bij de uitbreiding van het Astron gebouw aan de rand van het Dwingelerveld. Sinds de oprichting in 1956 is dit bedrijf onlosmakelijk met Westerveld verbonden. Astron heeft zich in de loop van de jaren ontwikkeld tot wereldspeler in de sterrenkunde. Door het vele pionierswerk van de onderzoekers in Dwingeloo wordt ook dit bedrijf regelmatig bezocht door binnen en buitenlandse gasten. Met 200 werknemers wordt Astron in Westerveld gezien als een grote werkgever. Van de activiteiten van Astron profiteren dan ook veel Noord Nederlandse en zeker Westerveldse bedrijven. Het bezoek van VVD was voor Astron van grote waarde gelet op de netwerk contacten die zij op deze manier eenvoudig konden leggen. Voor de Westerveldse VVD gaf het inzicht in de specifieke kenmerken en ondersteuning die dit bedrijf vanuit de politiek zou kunnen gebruiken.

Voor beide bedrijven was de middag bij uitstek geschikt om hun belang voor de lokale economie te benadrukken. Daarnaast was er ook ruimte om aandacht te vragen voor specifieke problematiek. Alle betrokkenen konden dan ook terug kijken op een geslaagde middag.