De VVD heeft dinsdagavond 26 maart TEGEN het verzoek om uitstel voor vaststellen van het bestemmingsplan buitengebied gestemd. Het college geeft aan de dialoog tussen lelietelers en omwonenden meer ruimte te willen geven. Vanuit monde van de fractie van Progressief Westerveld is echter duidelijk geworden dat de coalitiepartijen in veel bredere zin de niet-biologische landbouw aan banden wil leggen en het bestemmingsplan hiervoor wil gebruiken. Een slechte gang van zaken! Wij maken ons hier zorgen over omdat de landbouw een van de grootste economische pijlers van onze gemeente is! 

Bekijk hier het behandelde agendapunt terug.