Zojuist is bekend geworden dat VVD is toegetreden tot de coalitie in Westerveld. Hiermee wordt Klaas Smidt weer wethouder in onze mooie gemeente voor de VVD.


Na het vertrek van wethouder de Jong van de partij Progressief Westerveld (PW) is uiteindelijk deze zomer de zittende coalitie uit elkaar gevallen nadat de fractie van PW het vertrouwen in de beide coalitiepartners DSSW-SW en Gemeentebelangen Westerveld had opgezegd. 


De VVD is tevreden over de hierna gevoerde onderhandelingen waarbij ons belangrijkste uitgangspunt is geweest om de lasten voor onze inwoners niet meer te verhogen dan strikt noodzakelijk. In bijgaand persbericht en concept bestuursakkoord kunt u hier meer over lezen. Om u alvast gerust te stellen, de in de media genoemde OZB-verhoging van 25% zal hiermee geen doorgang krijgen. Op dinsdag 29 oktober staat de bespreking van het akkoord en de installatie van onze wethouder geagendeerd in de gemeenteraad. Op 12 november vindt vervolgens de bespreking van de begroting 2020 plaats inclusief de definitieve vaststelling van de (financiële) uitgangspunten van het akkoord. 

Lees hier het persbericht

Lees hier het coalitieakkoord 2.0