Op 3 maart stond op de Agenda van gemeenteraad o.a. het agendapunt “afgeven van een verklaring van geen bedenkingen” voor het verlenen van een Omgevingsvergunning voor perceel Polderweg 1 te Nijensleek. Beter bekend als plan “Voesten- Kamps”. Als VVD fractie hebben we een helder, consequent standpunt, aldus verwoord in onderstaande spreektekst. Uiteindelijk is tot ons tevredenheid het voorstel aangenomen. (Voor: VVD, CDA, DSSW en GemeenteBelangen Tegen; PVDA, PW en Sterk Westerveld)

Download hier de spreektekst waarin het voorstel staat.