Afgelopen week stond tijdens de woonvisie 2018/ 2025 op de agenda van de raadscommissie Fysiek domein en Middelen. Een belangrijk stuk voor de komende jaren waar veel werk voor gedaan is en waar de ambitie van de gemeente goed in is verwoord. Toch waren wij als VVD fractie kritisch bij de behandeling van dit agendapunt. Net als de dorpsgemeenschappen die hebben ingesproken over dit onderwerp. Hun commentaar was gelijk aan die van de VVD fractie: er waren onderdelen van de visie te behoudend verwoord wat ontwikkelingen voor de toekomst tegen kunnen gaan werken. Het advies van de VVD fractie om als college het stuk terug te nemen en aangepast door de nieuwe raad vast te laten stellen werd door een overgrote meerderheid van de andere partijen gedeeld.

Kijk hier de vergadering terug. Vanaf minuut 31 komt het onderwerp op de agenda.