Met de invoering van het studievoorschot heeft dit kabinet weer een hervorming doorgevoerd om Nederland sterker te maken. De VVD wil investeren in hoger onderwijs dat tot de top van de wereld behoort. Dat kan alleen als je het onderwijsbudget verstandig uitgeeft. Nieuwe studenten in het hoger onderwijs krijgen vanaf september geen basisbeurs meer als gift van de overheid, ze kunnen dat bedrag voortaan alleen nog lenen. Het geld dat hiermee vrijkomt kunnen we investeren in bijvoorbeeld betere leraren, kleinere groepen, excellentieprogramma’s en technische faciliteiten. Ook in het nieuwe stelsel blijft de overheid het overgrote deel van de studie betalen. Daarnaast investeren studenten in zichzelf, een investering die zich dubbel en dwars terugbetaalt. Iedereen die gemotiveerd is kan studeren door de studentvriendelijke voorwaarden van het studievoorschot, zoals een lange aflostermijn, waardoor de lasten laag zijn.