Westervelders willen goed en betaalbaar kunnen wonen. De VVD is voorstander van vraag gestuurd bouwen. Er moeten voldoende koopwoningen zijn voor starters, maar er moeten ook vrije kavels zijn waar mensen zelf hun droomhuis kunnen bouwen en nieuwe woonwormen zoals mantelzorgwoningen of zorginstellingen. Wij stimuleren eigen woningbezit en willen daarom de OZB laag houden. We wonen graag in een schone, leefbare buurt, waar je je afval kwijt kunt, het water schoon is en het riool gewoon werkt. Afval moet zoveel mogelijk gescheiden worden en het hergebruik van grondstoffen willen we stimuleren. Westervelders genieten van de natuur, deze moet vrij toegankelijk zijn. Groen en economie kunnen goed hand in hand gaan. Een goede bereikbaarheid is één van de kerntaken van de gemeente. Fietspaden en wegen moeten worden ingericht voor de toekomst en er moet goed openbaar vervoer zijn via innovatieve, kosten efficiënte alternatieven om geen bussen gevuld met lucht te laten rijden.