Westervelders moeten volop de ruimte krijgen om maatschappelijke vraagstukken op te lossen. Ondernemers moeten de ruimte krijgen om te kunnen ondernemen. Het midden- en kleinbedrijf is dé banenmotor van de gemeente Westerveld. Als het goed gaat met de lokale ondernemers gaat het goed met de gemeente. Wij willen overbodige, tegenstrijdige, nutteloze en niet handhaafbare regels schrappen. De VVD vindt het belangrijk om zuinig om te gaan met energie en water en goed om te gaan met het milieu. Duurzaamheid biedt een kans voor economische ontwikkeling, de gemeente kan duurzaamheid stimuleren door het aantal regels te verminderen en in te zetten op eenvoudigere procedures, maar niet door subsidies.