Werk is van groot belang voor mens en samenleving. De VVD ziet graag dat iedereen meedoet. De gemeente zorgt dat inwoners gaan werken, de kennis en ervaring die is opgedaan uit de participatiewet kan hiervoor worden ingezet. Armoederegelingen die belemmeren dat mensen van een uitkering naar een baan gaan (de zogenoemde armoedeval), schaffen we af. Kinderen moeten zich thuis voelen in onze gemeente. Ze moeten met plezier naar een school gaan die goed bereikbaar is. In de nabijheid van de school is er ruimte die bijdraagt aan de ontwikkeling van kinderen (muziek, sport, techniek, cultuur). Combinatiefunctionarissen spelen een belangrijke rol en die willen wij graag in stand houden. Iedereen moet de zorg krijgen die bij hem of haar past. Wij steunen initiatieven voor zorg op kleine schaal. De mantelzorg is zeer waardevol voor onze samenleving. De gemeente staat mantelzorgers bij om te voorkomen dat deze overbelast raken. Er moet in de gemeente voldoende ruimte zijn voor sport en aandacht voor kunst en cultuur.