De gemeente moet dienstbaar en modern zijn. Digitalisering heeft daarom voor ons hoge prioriteit. De gemeente is er voor haar inwoners en niet andersom. Dit is herkenbaar in de houding en het gedrag van individuele gemeenteambtenaren. De gemeente moet helder en begrijpelijk communiceren. Innovatieve en creatieve initiatieven die van belang zijn voor de samenleving moeten door de gemeente worden gestimuleerd en gefaciliteerd. Inwoners moeten in een vroeg stadium worden betrokken bij gemeentelijke besluitvorming. De gemeente moet zuinig met belastinggeld omgaan zodat inwoners en ondernemingen lagere lasten hebben. Een goede financiële huishouding is van groot belang. Structurele uitgaven moeten gedekt worden door structurele inkomsten. Uitgaven en inkomsten zijn transparant.