Standpunten

  • De gemeente moet dienstbaar en modern zijn. Digitalisering heeft daarom voor ons hoge prioriteit. De gemeente is er voor haar inwoners en niet andersom. Dit is herkenbaar in de houding en het gedrag van individuele gemeenteambtenaren. De gemeente moet helder en begrijpelijk communiceren. Innovatieve en creatieve initiatieven die van belang zijn voor de samenleving moeten […]

  • Westervelders moeten zich veilig voelen in de gemeente. De misdaadcijfers zijn laag en dit willen we graag zo houden. Hulpdiensten moeten 24 uur per dag goed bereikbaar zijn en op tijd aanwezig zijn als je ze nodig hebt. Veiligheid is een gezamenlijke inspanning tussen inwoners, gemeente en hulpdiensten. Mensen die zich misdragen worden aangepakt, gemeente […]

  • Werk is van groot belang voor mens en samenleving. De VVD ziet graag dat iedereen meedoet. De gemeente zorgt dat inwoners gaan werken, de kennis en ervaring die is opgedaan uit de participatiewet kan hiervoor worden ingezet. Armoederegelingen die belemmeren dat mensen van een uitkering naar een baan gaan (de zogenoemde armoedeval), schaffen we af. […]

  • Westervelders moeten volop de ruimte krijgen om maatschappelijke vraagstukken op te lossen. Ondernemers moeten de ruimte krijgen om te kunnen ondernemen. Het midden- en kleinbedrijf is dé banenmotor van de gemeente Westerveld. Als het goed gaat met de lokale ondernemers gaat het goed met de gemeente. Wij willen overbodige, tegenstrijdige, nutteloze en niet handhaafbare regels […]

  • Westervelders willen goed en betaalbaar kunnen wonen. De VVD is voorstander van vraag gestuurd bouwen. Er moeten voldoende koopwoningen zijn voor starters, maar er moeten ook vrije kavels zijn waar mensen zelf hun droomhuis kunnen bouwen en nieuwe woonwormen zoals mantelzorgwoningen of zorginstellingen. Wij stimuleren eigen woningbezit en willen daarom de OZB laag houden. We […]

Copyright © VVD gemeente Westerveld, 2020 - Alle rechten voorbehouden