Gisteren stond de jaarrekening 2018 op de agenda in de Raadsvergadering.

Het college vat het, in de brief aan de Raad, als volgt kort samen:

Vanuit ‘Grensverleggend besturen’ krijgen ideeën, kennis en initiatieven uit de samenleving de ruimte en denken we in oplossingen en proberen die uit. Een belangrijk punt in deze vernieuwing van het bestuur is het sluiten van samenlevingsakkoorden. Dit is een leerproces en samen met de raad zijn stappen gezet en verwachtingen met elkaar gedeeld. Ook voor de invoering van de nieuwe omgevingswet wordt de samenleving betrokken.

Voor wat betreft de jaarrekening 2018 valt het resultaat lager uit dan verwacht op basis van de Najaarsrapportage: dit wordt toegelicht in het onderdeel financieel resultaat. Tegelijkertijd kent het jaar, voor het eerst sinds lange tijd, een negatief resultaat. Vooral het sociaal domein domineert, waarbij in de jeugdzorg de ‘solidariteit’ onzekerheden kent. Daarom zullen we scherp aan de wind moeten varen.

Het jaar 2018 is financieel met een negatief saldo van € 2.387.000 afgesloten.

De reactie op de jaarrekening door Renate Masselink namens de VVD fractie is hier terug te kijken.

De reactie van de VVD fractie op de jaarrekening 2018