OZB structureel verlaagd
Nog maar een paar maanden te gaan voor de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018. In de afgelopen jaren hebben we als fractie hard gewerkt om onze doelen na te streven. En we zijn trots om te kunnen melden dat de dingen die in het vorige VVD verkiezingsprogramma genoemd zijn bijna allen behaald zijn. Afgelopen maand nog hebben we de lasten voor onze inwoners nog verder kunnen verlagen door in de raadsvergadering een amendement binnen te halen voor een structurele verlaging van de OZB. De gemeente staat er financieel goed voor en de voorzieningen zijn grotendeels behouden door een mooie samenwerking met onze inwoners op veel gebieden. Het sociale domein is op een goede manier overgegaan naar de gemeente, zonder dat inwoners tussen wal en schip zijn gevallen. Nog iets om als raad trots op te zijn. In de komende periode zullen we u mee nemen in “de verkiezingstrein”.