Groot wild in het Drents Friese Wold
Snel internet in Westerveld
Revitalisering van de recreatieparken en
Drenthe en permanente bewoning
van recreatiewoningen.
Datum en tijd:
28 Juni 2017 om 20.00 uur
Locatie: kantine van Camping de Reeënwissel
Adres: Bosweg 23 9423 TA Hoogersmilde
Aanmelden kan via

Johan Moes 0610845460