Vooraankondiging ALV MSW

Aan de leden van VVD MSW (Meppel, Steenwijkerland en Westerveld)

Graag nodigen wij u uit voor de ALV op 29 oktober in restaurant ‘t Veerhuys, Steenwijkerdiep 2, 8331 LS Steenwijk . De officiële uitnodiging volgt nog per mail.
Voor deze avond hebben wij een speciale gastspreker uitgenodigd die alles weet en kan vertellen rond een thema wat in de regio speelt: water.

Na het technisch deel van de ALV zal Bart Hendriks het podium betreden. Bart is beleidsadviseur hydrologie en kan van alles vertellen over waterberging en over het waterschap in het algemeen.

Noteer deze datum vast!