“Afval bestaat niet” is een leus die we allemaal kennen. Dat het enorm leeft onder de inwoners van Westerveld hebben we gemerkt op 4 december gemerkt tijdens de bijeenkomst in het gemeentehuis!

Dagelijks produceren wij allemaal afval dat we zo goed mogelijk moeten scheiden om het milieu te sparen en de kosten voor afvalverwerking zo laag mogelijk te houden. Twee jaar geleden hebben we allemaal de container met het oranje deksel gekregen waarin we het plastic, blik en drankkartons kunnen gooien. Dat is een groot  succes geworden want het restafval voor verbranding is met ruim 100 kg gedaald naar ruim 150 kg per per persoon. Maar landelijke regels verplichten ons om per 2020 verder te dalen naar 100 kg en per 2025 zelfs naar 30 kg per persoon. Een hele opgave waar maatregelen voor nodig zijn om de extra belastingheffing van €13 per ton te voorkomen.

Op 4 december zijn er drie scenario’s besproken:

1. Alle restafval wegbrengen naar ondergrondse containers;

2. Per kilogram restafval betalen met gebruik van de bestaande containers;

3. Grijze container (restafval) 1 keer per acht weken ledigen en verspreid in gemeente ondergrondse containers plaatsen voor inwoners die meer restafval hebben dan in de container past. 

Voor de eerste twee scenario’s was geen draagvlak in de raad. Maar niets doen is geen optie voor de VVD. Wij willen het voorstel van minder ledigen van de grijze container met mogelijkheid van overstort in ondergrondse containers steunen (de zogenaamde Staphorster variant). Wij willen de inwoners op deze manier motiveren nog beter te scheiden maar tegelijkertijd het gemak van de grijze container bij huis behouden. Door bovendien de oranje container vaker te ledigen zijn wij ervan overtuigd dat we de norm van 100 kg restafval per persoon gaan halen. Op deze manier werken we aan minder afval, een beter milieu en kunnen we de kosten voor de inwoners zo laag mogelijk houden. De meningen waren gisteren verdeeld en wij zijn benieuwd naar het voorstel van het college richting de gemeenteraad.