Ik sta voor een vrij land, waarin een ieder de mogelijkheden krijgt de haar/hem gegeven talenten te exploiteren. Deze mogelijkheden moeten op Maatschappelijk/Cultureel en zeker op Zakelijk niveau gewaarborgd en beschermd worden. Voor dit ideaal wil graag mijn talenten inzetten.