Chantal Starke is sinds 31 januari 2017 geïnstalleerd als raadslid.

Chantal loopt al een paar jaar mee als bestuurslid VVD Westerveld en gaat nu haar politieke ambities verder inhoud geven door zich inhoudelijk met de politieke materie in Westerveld bezig te houden.

Chantal is zelfstandig ondernemer in de Optiek branche alwaar zij als gediplomeerd opticien haar diensten aanbiedt aan de Optiek retailondernemers. Daarnaast geeft zij les aan het Deltion College in het vak “optiek praktijk lessen”

“Als zelfstandig onderneemster is het vooral de vrijheid die mij in de vvd aanspreekt. De vrijheid om te doen en te laten, om je eigen keuzes te maken in het leven. Geen betuttelende overheid die weet wat het beste voor je is, maar zelf verantwoordelijk zijn voor de wijze waarop je je leven inricht. Iedereen is gelijk in de kansen die hij of zij krijgt. En mocht het tijdelijk eens tegenzitten, dan is de Vvd bij uitstek de partij die een sociaal en rechtvaardig vangnet biedt. Als mens kies ik er voor om – in mijn geval – geen stuurvrouw op de wal te zijn maar ook daadwerkelijk verandering na te streven.

Als liberaal hoop ik dat u stemt – en bovenal een verstandige keuze maakt.”