De VVD afdelingen Meppel, Steenwijkerland en Westerveld zijn op 29/11 j.l. gefuseerd tot één VVD Netwerk MSW.

20161201-vvd-msw-netwerkbestuur-01

Het vormen van VVD Netwerken is naar aanleiding van het rapport “De VVD in de 21e eeuw: van bolwerk naar netwerk” van de commissie onder leiding van Arno Brok.

Onder de bezielende leiding van Anneli Bouckaert als neutrale Voorzitter, besloten de leden unaniem van de drie (nu ex) VVD Afdelingen tot het oprichten van dit VVD Netwerk.

Doel van een open netwerkpartij is dat de partij toegankelijker wordt voor leden maar vooral voor niet leden.

Door de oprichting van het netwerk VVD Meppel, Steenwijkerland en Westerveld komt er meer politieke transparantie in de regio, kunnen er meer openbare themabijeenkomsten worden georganiseerd en vergroot de VVD haar politieke en communicatieve slagkracht.

Oud VVD Partijvoorzitter Jan Kamminga sprak inspirerend tijdens de Algemene Leden Vergadering, welke in het teken stond van de vorming van het VVD netwerk Meppel, Steenwijkerland en Westerveld.

Politiek is niet iets van gemeente- en provinciehuizen of Eerste- en Tweede Kamers, politiek is van de inwoners van Nederland. Hoe krijg je de juiste problemen boven tafel en hoe maak je beleid dat werkt, en hoe communiceer je dat.

Ook Bart Omlo van het Regiobestuur Oost feliciteerde de leden van het nieuwe Netwerk met dit succes en benadrukte in een vlammend betoog het belang van goed communiceren met de kiezers.

Tevens schriftelijke felicitaties van Ton Baas en Remko Boonstra van het Regiobestuur Noord.

De 6 leden van het fusiebestuur werden door de ALV bedankt voor het voorbereidende werk en traden af, waarop het nieuwe Netwerkbestuur, door de leden unaniem gekozen, geïnstalleerd werd.

Verdere informatie over de samenstelling van de Werkgroepen welke in de drie gemeenten actief zijn ter ondersteuning van de Politiek, volgt spoedig.

Hierbij het overzicht van de leden en hun functies welke gekozen zijn in het Netwerkbestuur.

Functie
Naam 

voorzitter:
Anne Meijer

secretaris:
Willem Wijnia

vice voorzitter/vice secretaris: 
Marc Bosscha

penningmeester:
Jeroen Ziel

portefeuillehouder Opleiding en talentmanagement:
Evita ten Veen

Portefeuillehouder Communicatie en permanente Campagne:
Michiel Masselink

Communicatie en permanente Campagne Meppel:
Susan van der Salm

Communicatie en permanente Campagne Steenwijkerland:
Jeroen van Duijvenvoorde

Communicatie en permanente Campagne Westerveld:
Ruud van Duuren

 

VVD MSW