Veiligheid - Archief

 • Het lang verwachte rapport van het RIVM is gepresenteerd. Er zijn geen gezondheidsrisico’s voor omwonenden van bollenvelden aangetoond. Daar zijn we heel blij mee want er is dus geen aanleiding om aan te nemen dat de veiligheid van onze inwoners in het geding is. Er staat echter ook dat wellicht meer onderzoek nodig is. De […]

  Lees verder
 • “Ieder jaar stelt het college een begroting met een meerjarenraming op. Met het vaststellen van de Voorjaarsrapportage 2018 heeft de gemeenteraad de kaders aangegeven voor het opstellen van de begroting 2019 met de daaraan gekoppelde meerjarenraming 2020 -2022. De kaders uit de Voorjaarsrapportage aangevuld met een viertal aangenomen moties tijdens de vergadering van 3 juli […]

  Lees verder
 •   De VVD-gemeenteraadsleden en haar steunfractie nodigen inwoners en ondernemers van Westerveld uit om samen over het ‘gesloten’ akkoord van gedachten te wisselen. Welke gevolgen zal dit akkoord, opgesteld door Progressief Westerveld, DSSW/SW en Gemeentebelangen hebben voor Gemeente Westerveld, haar inwoners en ondernemers? VVD Westerveld wil graag weten ‘wat Westerveld er van vindt’. De bijeenkomst […]

  Lees verder
 • DIEVER – Ze zijn de laatste gemeente in Nederland die nog niet is aangesloten bij Burgernet. Maar daar moet verandering in komen. De gemeenteraad heeft gisteravond een motie aangenomen waarin het college wordt opgeroepen dit te regelen. De motie komt van de collegepartijen VVD, PvdA en CDA. Zij vinden het nu wel eens tijd worden. […]

  Lees verder
 • De gemeente Westerveld heeft Zorgcentrum Wittelte gesommeerd hun cliënten die zijn gehuisvest in een pand aan de Bosweg in Diever een ander onderkomen te geven. Volgens wethouder Erik van Schelven heeft de instelling geen vergunning om daar mensen met psychische problemen onder te brengen. Bron en het volledige artikel op de website van RTV Drenthe: http://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/cli%C3%ABnten-zorginstelling-wonen-illegaal-diever

  Lees verder
 • De terroristische aanslagen in Parijs afgelopen maand hebben een diepe indruk gemaakt. Deze barbaarse aanslagen waren een nietsontziende aanval op onze vrijheid en dus op ons allemaal. Het waren aanslagen op onze manier van samenleven, op onze verworvenheden, op onze vrijheden. Juist het vrije woord, juist de mogelijkheid om alles en iedereen te kunnen bekritiseren […]

  Lees verder
 • Geacht College, Vanaf 11 Augustus 2014 tot medio maart 2015 wordt de Pijlebrug in opdracht van de Provincie Drenthe tussen Havelte en Meppel vanwege nieuwbouw van de brug voor alle verkeer afgesloten. Het woon- en werkverkeer vanuit Westerveld naar Meppel gaat hier acht maanden lang hinder van ondervinden. De VVD fractie maakt zich hier zorgen […]

  Lees verder
 • Op dinsdag 15 oktober heeft de gemeenteraad een besluit genomen over de sluiting van brandweerpost Diever. Hieronder is de spreektekst vermeld zoals de VVD fractie deze heeft uitgesproken in de eerste termijn van deze raadsvergadering.

  Lees verder
Copyright © VVD gemeente Westerveld, 2020 - Alle rechten voorbehouden