Politiek - Archief

 • Dinsdag 31 Januari was een belangrijke dag voor de VVD Westerveld.             Chantal Starke werd geïnstalleerd als nieuw raadslid. Chantal loopt al een paar jaar mee als bestuurslid VVD Westerveld en gaat nu haar politieke ambities verder inhoud geven door zich inhoudelijk met de politieke materie in Westerveld bezig te houden. Chantal […]

  Lees verder
 • De VVD afdelingen Meppel, Steenwijkerland en Westerveld zijn op 29/11 j.l. gefuseerd tot één VVD Netwerk MSW. Het vormen van VVD Netwerken is naar aanleiding van het rapport “De VVD in de 21e eeuw: van bolwerk naar netwerk” van de commissie onder leiding van Arno Brok. Onder de bezielende leiding van Anneli Bouckaert als neutrale Voorzitter, besloten […]

  Lees verder
 • VVD Westerveld biedt kansen. U kunt een politiek toptalent worden.

  Lees verder
 • Op maandag 9 november a.s. komt VVD Tweede Kamerlid Helma Lodders naar Green Planet in Pesse. Zij is te gast bij de VVD Drenthe. Zij gaat met landbouwers en melkveehouders in debat over de verstikkende regelgeving in de landbouw. Vooral als het gaat om de huidige fosfaat-problematiek. Maar ook op het gebied van mest, milieu, […]

  Lees verder
 • Op de kaart van Nederland kleuren heel veel provincies oranje. Na een hele spannende en tumultueuze verkiezingsstrijd, zijn we als grootste partij uit de bus gekomen! Natuurlijk verliezen we zetels ten opzichte van vier jaar geleden. Maar laten we eerlijk zijn: daar hielden we al een tijdje rekening mee. Na de ongeveer 12% score die […]

  Lees verder
 • Het gaat nog niet zo eenvoudig worden om een nieuwe KC-Voorzitter te vinden. Toch zal de VVD Drenthe daar enige haast mee moeten maken. Want Ewout Klok heeft aangekondigd dit voorjaar zijn functie te willen neerleggen: “Je moet stoppen op het hoogtepunt.” Tot 11 maart a.s. kunnen kandidaten zich melden bij secretaris Robert Meijer: meijerrh@xs4all.nl […]

  Lees verder
 • Dwingeloo – Het belang van glasvezel op het platteland moet zeker niet onderschat worden en is van groot belang voor de leefbaarheid. Dat werd woensdagavond nog eens goed duidelijk tijdens het Politiek Café van de VVD afdeling Westerveld. Tweedekamerlid Helma Lodders en gedeputeerde-lijsttrekker Henk Brink onderstreepten de geluiden vanuit de zaal. Er werd gereageerd op […]

  Lees verder
 • De terroristische aanslagen in Parijs afgelopen maand hebben een diepe indruk gemaakt. Deze barbaarse aanslagen waren een nietsontziende aanval op onze vrijheid en dus op ons allemaal. Het waren aanslagen op onze manier van samenleven, op onze verworvenheden, op onze vrijheden. Juist het vrije woord, juist de mogelijkheid om alles en iedereen te kunnen bekritiseren […]

  Lees verder
 • Fractievoorzitter van VVD Westerveld Johan Moes stelt voor om, op voorbeeld van Hollands Kroon, bepalingen in het APV (algemeen plaatselijke verordening) te schrappen. De belangrijkste reden is het niet kunnen handhaven door de gemeente. >> Lees hier het volledige artikel uit de Dagblad van het Noorden.

  Lees verder
 • De VVD fractie heeft kennis genomen van de programmabegroting voor 2015 en de 2e Burap 2014. Omdat het college nog bezig is met het verzamelen van input voor het collegeprogramma is de begroting beleidsarm. Daarbij is er de afgelopen periode al veel gesproken over de invoering van de nieuwe WMO, de Participatiewet en de Jeugdwet. Over […]

  Lees verder
 • Inleiding Bij de totstandkoming van dit coalitieakkoord hebben twee uitgangspunten een belangrijke rol gespeeld: vertrouwen en de vraag wat voor soort gemeente we willen zijn. Wat nou als we de democratie omkeren? Als we beginnen met luisteren en contact maken vanuit een (v)erkenning van elkaars waarden en belangen? Als individuele mensen zich achter ideeën en […]

  Lees verder
 • De gemeente Westerveld wordt geplaagd door het fenomeen Krimp. Werd er enige jaren geleden nog bijna schouderophalend gereageerd en dit weggewuifd met “het zal wel een beetje los lopen”, nu zien we reeds vrijkomende klaslokalen en terugloop bij de sportverenigingen. Met de andere plattelandsgemeentes Borger-Odoorn en de Wolden, spant de gemeente Westerveld inmiddels de kroon […]

  Lees verder
 • In de stralende zon en strakblauwe lucht is de plakploeg op pad, zoals hier bij de Siepeltoren van Dwingeloo. De schouders worden er ondergezet!

  Lees verder
 • Vanavond een zeer druk politiek café van VVD Hoogeveen in Het Postkantoor. Bezoek van Minister-President Mark Rutte in informele sfeer aan lokale VVD. Onze nummer 2 op de lijst – Jan Bloemerts – was erg onder de indruk van Mark Rutte zijn kennis en belangstelling in de lokale politiek.  

  Lees verder
 • Havelte, Westerveld, 20 november 2013

  Met grote trots en vreugde kunnen wij melden dat de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen 2014 van de VVD Westerveld, door de Algemene Ledenvergadering is vastgesteld. Het bestuur en de kandidatencommissie zijn unaniem van mening dat benoemde kandidaten bijzonder geschikt zijn om de lokale liberale belangen te behartigen.

  Lees verder
Copyright © VVD gemeente Westerveld, 2013 - Alle rechten voorbehouden