Landbouw - Archief

 • De fractie van VVD Westerveld heeft in de raadsvergadering van 23 april een motie ingediend naar aanleiding van de RIVM rapportage over de blootstelling van omwonenden van landbouwpercelen. Ondanks de geruststellende resultaten van het onderzoek over de veiligheid van onze inwoners gaat de discussie in onze gemeente onverminderd door. De VVD is van mening dat […]

  Lees verder
 • Het lang verwachte rapport van het RIVM is gepresenteerd. Er zijn geen gezondheidsrisico’s voor omwonenden van bollenvelden aangetoond. Daar zijn we heel blij mee want er is dus geen aanleiding om aan te nemen dat de veiligheid van onze inwoners in het geding is. Er staat echter ook dat wellicht meer onderzoek nodig is. De […]

  Lees verder
 • De VVD heeft dinsdagavond 26 maart TEGEN het verzoek om uitstel voor vaststellen van het bestemmingsplan buitengebied gestemd. Het college geeft aan de dialoog tussen lelietelers en omwonenden meer ruimte te willen geven. Vanuit monde van de fractie van Progressief Westerveld is echter duidelijk geworden dat de coalitiepartijen in veel bredere zin de niet-biologische landbouw […]

  Lees verder
 • De fractie van de VVD Westerveld nodigt u uit voor onze openbare fractievergadering. Een van de onderwerpen voor deze avond: “Energietransitie” Alle inwoners en ondernemers van onze gemeente krijgen te maken met de energietransitie. Wat kunt u zelf doen en wat kunt u als ondernemer hierin betekenen? Wij zijn benieuwd naar uw mening. Wij zien […]

  Lees verder
 • Tijdens een extra ALV heeft de VVD Drenthe gisteravond haar definitieve Kieslijst voor de komende Statenverkiezingen vastgesteld. Het is een uitstekende lijst geworden. Met op de eerste 3 plaatsen lijsttrekker Henk Brink, huidig Fractievoorzitter Willemien Meeuwissen en financieel woordvoerder Jan Smits. Direct daarna treffen we nieuwe gezichten aan. Tussen de eerste 12 plaatsen bevinden zich […]

  Lees verder
 • Kom naar de ALV Drenthe op 19 november! Maandag 19 november aanstaande wordt tijdens de ALV in Westerbork gestemd over de kieslijst voor de aankomende verkiezingen van de Provinciale Staten op 20 maart 2019. VVD Westerveld is trots dat Johan Moes uit Wapse zich verkiesbaar heeft gesteld en op een voorlopige 5e plaats staat. Johan heeft […]

  Lees verder
 • “Ieder jaar stelt het college een begroting met een meerjarenraming op. Met het vaststellen van de Voorjaarsrapportage 2018 heeft de gemeenteraad de kaders aangegeven voor het opstellen van de begroting 2019 met de daaraan gekoppelde meerjarenraming 2020 -2022. De kaders uit de Voorjaarsrapportage aangevuld met een viertal aangenomen moties tijdens de vergadering van 3 juli […]

  Lees verder
 •   De VVD-gemeenteraadsleden en haar steunfractie nodigen inwoners en ondernemers van Westerveld uit om samen over het ‘gesloten’ akkoord van gedachten te wisselen. Welke gevolgen zal dit akkoord, opgesteld door Progressief Westerveld, DSSW/SW en Gemeentebelangen hebben voor Gemeente Westerveld, haar inwoners en ondernemers? VVD Westerveld wil graag weten ‘wat Westerveld er van vindt’. De bijeenkomst […]

  Lees verder
 • Vandaag waren wij op bezoek bij Bats uitzendburo in Nijensleek. Ronald Visser, samen met zijn vrouw eigenaar Bats uitzendburo en ’t Werkt, heeft ons meegenomen in de activiteiten van deze beide bedrijven. Bats uitzendburo is een kleinschalig en regionaal werkende organisatie die dagelijks ongeveer 250 uitzendkrachten in de landbouw en het mkb op het platteland […]

  Lees verder
 • Met veel genoegen en positieve nieuwsgierigheid namen wij, als VVD Westerveld, de uitnodiging aan van Maatschap Joling om eens bij hen te komen kijken op het bedrijf. Een prachtig familiebedrijf die al generaties actief is in de bollenteelt. De middag begon met een verhaal over het verleden. Vervolgens werden we, met een bedrijfsbezichtiging, meegenomen in […]

  Lees verder
 • Tijdens een werkbezoek met de VVD Westerveld heeft de VVD Statenfractie aangegeven dat alleen onder heel strikte voorwaarden groot wild welkom is in het Drents-Friese Woud. Statenlid Jan Luuk Stel: “Groot wild in Drenthe kan alleen als de randvoorwaarden goed geregeld zijn. Waaronder een regeling voor de aangerichte schade.”  De VVD Statenfractie was met de […]

  Lees verder
 • Hierbij nodigen wij u uit voor een thema-avond, georganiseerd door VVD Westerveld. Onderwerpen: Groot wild in het Drents Friese Wold Snel internet in Westerveld Revitalisering van de recreatieparken en Drenthe en permanente bewoning van recreatiewoningen. Datum en tijd: 28 Juni 2017 om 20.00 uur Locatie: kantine van Camping de Reeënwissel Adres: Bosweg 23 9423 TA […]

  Lees verder
 • DIEVER – Mogen er edelherten in het Drents-Friese Wold komen? Die vraag wordt omwonenden van het nationaal park gevraagd in een enquête. Maar volgens fractievoorzitter Johan Moes van de VVD in de gemeente Westerveld komt die vraag veel te vroeg. “Ik kan nergens vinden wat de voorwaarden zijn rond de komst van groot wild”, reageert […]

  Lees verder
 • Op maandag 9 november a.s. komt VVD Tweede Kamerlid Helma Lodders naar Green Planet in Pesse. Zij is te gast bij de VVD Drenthe. Zij gaat met landbouwers en melkveehouders in debat over de verstikkende regelgeving in de landbouw. Vooral als het gaat om de huidige fosfaat-problematiek. Maar ook op het gebied van mest, milieu, […]

  Lees verder
 • De accijnsverhoging op diesel heeft in 2014 geleid tot een verhoogde opbrengst. Benzine heeft juist minder geld opgeleverd, hier zijn de accijnzen niet apart verhoogd. Het afnemend gebruik van brandstof is een trend die al langer gaande is, bijvoorbeeld doordat auto’s zuiniger geworden zijn. Maar de grenseffecten blijven vervelend voor pomphouders, al zien we in […]

  Lees verder
Copyright © VVD gemeente Westerveld, 2020 - Alle rechten voorbehouden