Economie - Archief

 • De accijnsverhoging op diesel heeft in 2014 geleid tot een verhoogde opbrengst. Benzine heeft juist minder geld opgeleverd, hier zijn de accijnzen niet apart verhoogd. Het afnemend gebruik van brandstof is een trend die al langer gaande is, bijvoorbeeld doordat auto’s zuiniger geworden zijn. Maar de grenseffecten blijven vervelend voor pomphouders, al zien we in […]

  Lees verder
 • De VVD fractie heeft kennis genomen van de programmabegroting voor 2015 en de 2e Burap 2014. Omdat het college nog bezig is met het verzamelen van input voor het collegeprogramma is de begroting beleidsarm. Daarbij is er de afgelopen periode al veel gesproken over de invoering van de nieuwe WMO, de Participatiewet en de Jeugdwet. Over […]

  Lees verder
 • Diever – Glasvezel moet beschikbaar komen voor alle inwoners en ondernemers in Westerveld. Niet alleen in de drie grote kernen Havelte, Diever en Dwingeloo, maar zeker ook in Vledder en in de buitengebieden. Een inventarisatie die stichting ‘Glasvezel Gemeente’ momenteel in opdracht van de gemeente Westerveld uitvoert, moet aantonen dat er zeker ook buiten de […]

  Lees verder
 • Een afvaardiging van de fractie VVD in de gemeenteraad van Westerveld, kandidaat fractieleden en bestuur, hebben donderdag 6 februari een werkbezoek afgelegd bij Reestmond in Meppel. Reestmond voert o.a. voor de gemeente Westerveld de Wet Sociale Werkvoorziening uit, met als missie “mensen de gelegenheid te bieden zich te ontwikkelen met als doel begeleiding naar zo […]

  Lees verder
 • Op dinsdag 15 oktober heeft de gemeenteraad een besluit genomen over de sluiting van brandweerpost Diever. Hieronder is de spreektekst vermeld zoals de VVD fractie deze heeft uitgesproken in de eerste termijn van deze raadsvergadering.

  Lees verder
 • Naast de reguliere openbare fractievergadering voorafgaand aan een commissie of een raadsvergadering, trekt de fractie van de VVD de gemeente in om in de praktijk te horen wat er leeft en om met inwoners, bedrijven en instellingen van gedachten te wisselen. Afgelopen vrijdag stond in teken van de sociale woningbouw, middels o.a. bezoek aan een […]

  Lees verder
Copyright © VVD gemeente Westerveld, 2013 - Alle rechten voorbehouden