Economie - Archief

 • VVD Westerveld heeft kennis genomen van de gepresenteerde Voorjaarsrapportage 2018. Deze rapportage is gisteravond door ons besproken in voorbereiding op de behandeling in de raadsvergadering op 3 juli aanstaande. De voorjaarsrapportage laat voorlopig een positief resultaat zien. Dit is een reden voor VVD Westerveld om aanstaande dinsdag het college te vragen de toeristenbelasting voor kinderen […]

  Lees verder
 •   De VVD-gemeenteraadsleden en haar steunfractie nodigen inwoners en ondernemers van Westerveld uit om samen over het ‘gesloten’ akkoord van gedachten te wisselen. Welke gevolgen zal dit akkoord, opgesteld door Progressief Westerveld, DSSW/SW en Gemeentebelangen hebben voor Gemeente Westerveld, haar inwoners en ondernemers? VVD Westerveld wil graag weten ‘wat Westerveld er van vindt’. De bijeenkomst […]

  Lees verder
 • Afgelopen week waren wij op bezoek bij Klein Rosinkhof, een prachtig veelzijdig familiebedrijf, tegenwoordig ingericht als mobiele zorgboerderij. Na een warm ontvangst zijn wij begonnen we met een presentatie van vroeger tot en met nu. Met een blik op de toekomst waar veel mooie mogelijkheden zijn. De Hoofdtaak is het melkveebedrijf: hier wordt gemolken met een […]

  Lees verder
 • Donderdag 22 februari waren wij te gast bij de stichting Maatschappij van Weldadigheid. Hier zijn wij hartelijk ontvangen door algemeen directeur Minne Wiersma in het prachtige pand aan de Westerbeek in Frederiksoord. In dit nostalgische pand waar Johannes van den Bosch (oprichter in 1818) nog gewoond heeft ,alsmede een van onze fractieleden in het verleden, […]

  Lees verder
 • Vandaag waren wij op bezoek bij Bats uitzendburo in Nijensleek. Ronald Visser, samen met zijn vrouw eigenaar Bats uitzendburo en ’t Werkt, heeft ons meegenomen in de activiteiten van deze beide bedrijven. Bats uitzendburo is een kleinschalig en regionaal werkende organisatie die dagelijks ongeveer 250 uitzendkrachten in de landbouw en het mkb op het platteland […]

  Lees verder
 • Afgelopen week stond tijdens de woonvisie 2018/ 2025 op de agenda van de raadscommissie Fysiek domein en Middelen. Een belangrijk stuk voor de komende jaren waar veel werk voor gedaan is en waar de ambitie van de gemeente goed in is verwoord. Toch waren wij als VVD fractie kritisch bij de behandeling van dit agendapunt. […]

  Lees verder
 • Vandaag waren waren wij op bezoek bij Ons Dorpshuis in Wilhelminaoord. Opvallend bij het bezoek was de enthousiaste beheerster Ramona, de vrijwilligers die het verschil maken en verenigingen die vooral creatief omgaan met zelfredzaamheid! Een mooie samenwerking en aanvulling door mensen van Trajectum. Ook hier zijn zorgen over de duurzame haalbaarheid en toekomstvisie maar men […]

  Lees verder
 • Met veel genoegen en positieve nieuwsgierigheid namen wij, als VVD Westerveld, de uitnodiging aan van Maatschap Joling om eens bij hen te komen kijken op het bedrijf. Een prachtig familiebedrijf die al generaties actief is in de bollenteelt. De middag begon met een verhaal over het verleden. Vervolgens werden we, met een bedrijfsbezichtiging, meegenomen in […]

  Lees verder
 • Op 26 juni 2015 neemt wethouder Klaas Smidt namens de gemeente Westerveld deel aan activiteiten in het kader van ‘reuring in de regio’ van het Werkbedrijf Regio Zwolle. Gemeente Westerveld houdt samen met de gemeente Steenwijkerland een ontbijtsessie voor werkgevers en werkzoekenden onder het motto ‘jouw inzet wordt gezien’. Ook in andere gemeenten zijn er […]

  Lees verder
 • De VVD Afdeling Westerveld was onlangs op werkbezoek in Wapserveen. Waar recreatie-ondernemer Steef van Biljouw zijn Groepsaccomodatie De Vier Eiken wist om te toveren tot een toeristische toplocatie. Waarbij vooral de bouw van 6 fraaie natuurbungalows de nodige voeten in aarde had. Van alle luxe voorzien. Behalve snel internet…….. De plannen van Steef van Biljouw […]

  Lees verder
 • Hoe kan de dynamiek van het Drentse platteland verder gestimuleerd worden, waar liggen de kansen en wat zijn de bedreigingen? Deze discussie wordt gevoerd tijdens het Politiek Café dat de VVD-fractie van de gemeente Westerveld op woensdag 18 februari houdt. Tweede Kamerlid Helma Lodders en gedeputeerde én lijsttrekker Henk Brink, allebei van de VVD, gaan […]

  Lees verder
 • De accijnsverhoging op diesel heeft in 2014 geleid tot een verhoogde opbrengst. Benzine heeft juist minder geld opgeleverd, hier zijn de accijnzen niet apart verhoogd. Het afnemend gebruik van brandstof is een trend die al langer gaande is, bijvoorbeeld doordat auto’s zuiniger geworden zijn. Maar de grenseffecten blijven vervelend voor pomphouders, al zien we in […]

  Lees verder
 • De VVD fractie heeft kennis genomen van de programmabegroting voor 2015 en de 2e Burap 2014. Omdat het college nog bezig is met het verzamelen van input voor het collegeprogramma is de begroting beleidsarm. Daarbij is er de afgelopen periode al veel gesproken over de invoering van de nieuwe WMO, de Participatiewet en de Jeugdwet. Over […]

  Lees verder
 • Diever – Glasvezel moet beschikbaar komen voor alle inwoners en ondernemers in Westerveld. Niet alleen in de drie grote kernen Havelte, Diever en Dwingeloo, maar zeker ook in Vledder en in de buitengebieden. Een inventarisatie die stichting ‘Glasvezel Gemeente’ momenteel in opdracht van de gemeente Westerveld uitvoert, moet aantonen dat er zeker ook buiten de […]

  Lees verder
 • Een afvaardiging van de fractie VVD in de gemeenteraad van Westerveld, kandidaat fractieleden en bestuur, hebben donderdag 6 februari een werkbezoek afgelegd bij Reestmond in Meppel. Reestmond voert o.a. voor de gemeente Westerveld de Wet Sociale Werkvoorziening uit, met als missie “mensen de gelegenheid te bieden zich te ontwikkelen met als doel begeleiding naar zo […]

  Lees verder
Copyright © VVD gemeente Westerveld, 2013 - Alle rechten voorbehouden