“Ieder jaar stelt het college een begroting met een meerjarenraming op. Met het vaststellen van de
Voorjaarsrapportage 2018 heeft de gemeenteraad de kaders aangegeven voor het opstellen van de
begroting 2019 met de daaraan gekoppelde meerjarenraming 2020 -2022. De kaders uit de
Voorjaarsrapportage aangevuld met een viertal aangenomen moties tijdens de vergadering van 3 juli
2018 waren voor het college dan ook het uitgangspunt voor het opstellen van deze begroting. De
algemene beschouwingen hebben bij het vaststellen van de

Voorjaarsrapportage plaatsgevonden”. Zo wordt de bespreking van de begroting 2019 omschreven.

Elke partij heeft de begroting bestudeerd. Zo ook VVD Westerveld. Fractievoorzitter Renate Masselink bijt de spits af met een helder verhaal met vragen aan het college.

Onderstaand de link naar de vragen van VVD Westerveld:

sdk.companywebcast.com/sdk/player/…