Archief auteur: VVD

 • VVD Westerveld went u en uw naasten een hele fijne Kerst en alvast een gelukkig en gezond Nieuwjaar.

  Lees verder
 • De laatste Raadsvergadering van de 2014 stond naast de nodige besluiten rondom de transities, ook in het teken van de nodige besluiten over verordeningen 2015. Deze voorstellen waren uitgebreid bediscussieerd in de voorbereidende commissievergadering, zowel Sociaal als Fysiek Domein en Middelen. Vele voorstellen zijn gebaseerd op afspraken en reeds afgesproken beleid. Het onderwerp OZB heffing […]

  Lees verder
 • Vlak voor aanvang van de vergadering werd bekend dat het Dagelijks Bestuur van het Werkvoorzieningsschap Reestmond een besluit had genomen over alternatieven voor de 22 medewerkers met aflopende tijdelijke contracten. Met name dit onderwerp, voortvloeiende uit de Participatiewet, heeft de gemoederen in met name de Raad van Westerveld flink beziggehouden. Een kwetsbare groep, waarvan alle […]

  Lees verder
 • Zoals elk jaar worden ook per 1 januari 2015 de accijnzen op brandstof geïndexeerd. Dit is geen verhoging als gevolg van beleid, zoals in eerdere jaren, maar een vaste automatische correctie voor inflatie. Aan de pomp gaat het om een verhoging van nog geen (0,83) cent per liter benzine en iets meer dan een halve […]

  Lees verder
 • Scholen in het voortgezet onderwijs mogen vanaf augustus 2015 hun onderwijstijd zelf indelen. Dat betekent dat ze niet meer gebonden zijn aan een verplicht aantal lesuren per jaar, maar de totale onderwijstijd van de opleiding naar eigen inzicht over alle leerjaren kunnen verspreiden. Daardoor kunnen scholen en leraren de lesroosters flexibeler indelen en kunnen ze […]

  Lees verder
 • Acquisitiefraude is een groeiend probleem voor het midden- en kleinbedrijf en levert een schadepost op van naar schatting € 400 mln. per jaar. Acquisitiefraudeurs maken vaak deel uit van georganiseerde bendes die ondernemers doelbewust misleiden en geld uit de zak kloppen door hen overeenkomsten te laten tekenen waar zij eigenlijk niets aan hebben. Een voorbeeld […]

  Lees verder
 • Het Centraal Plan Bureau heeft deze week hoopgevende cijfers uitgebracht over de Nederlandse economie. De economische groei trekt verder aan, de werkloosheid daalt en het aantal banen neemt volgend jaar verder toe. Ook De Nederlandsche Bank kwam eerder met eenzelfde positief signaal. Dat is allemaal goed nieuws, maar we zijn er nog niet. Er zijn […]

  Lees verder
 • Ondernemers zorgen in ons land voor de banen. Zij zijn het motorblok van onze economie. Ondernemers geven aan dat er wel degelijk werk is, maar dat zij terughoudend zijn om mensen in dienst te nemen, door de hoge kosten en risico’s die zij lopen, met name op het terrein van ziekte en arbeidsongeschiktheid. De VVD […]

  Lees verder
 • De Tweede Kamer debatteerde deze week over de parlementaire enquête Woningcorporaties. Aanleiding voor deze enquête was een reeks schandalen bij onder meer Vestia en Woonbron. In die enquêtecommissie is gesproken over de vraag of het stelsel van woningcorporaties zoals wij dat kennen, functioneert. Corporaties hebben overheidsgeld en overheidsgaranties gekregen om woningen te bouwen voor mensen […]

  Lees verder
 • Vorige week liep de spanning met Turkije hoog op. De Turkse regering beschuldigde Nederland van een agressieve en racistische benadering van Turkse Nederlanders. Deze beschuldigingen leidden tot ophef, en terecht. Turkije heeft zich niet te bemoeien met ons integratiebeleid. Dat beleid heeft alleen kans van slagen als het voor immigranten duidelijk is dat leven in […]

  Lees verder
 • Afgelopen week is rondom het milieudebat gesproken over mogelijke boringen naar schaliegas. Het winnen van schaliegas uit kilometers diepe kleisteenlagen in de bodem kent voor- en tegenstanders, onder meer vanwege risico’s voor milieu en drinkwater. De VVD wil eerst de feiten op een rij voordat wij een standpunt innemen. Minister Kamp van Economische Zaken onderzoekt […]

  Lees verder
 • IS bedreigt onze veiligheid en vrijheid. Tegen jihadisten die de kern van onze waarden bedreigen, moet hard worden opgetreden. Dat doen we door ze in de gaten te houden, te vervolgen, te bestrijden, maar ook door IS niet sterker te maken dan ze al zijn. Daarom kiest de VVD ervoor om te voorkomen dat Nederlandse […]

  Lees verder
 • Zelfstandigen zonder personeel zijn echte ondernemers. Zij zetten hun talenten en creativiteit om in de flexibiliteit en de productiviteit die we nodig hebben om onze welvaart te vergroten. ZZP’ers leveren zo een grote bijdrage aan de welvaart van ons land. Zij ondernemen voor eigen rekening en risico en zorgen zelf voor hun pensioen en verzekering […]

  Lees verder
 • De kwaliteit van de (langdurige) zorg is een onderwerp dat leeft onder veel kiezers. Als je ziek bent, of door ouderdom zorg nodig hebt, wil je je geen zorgen hoeven maken over het feit of die zorg beschikbaar is en van voldoende goede kwaliteit. Het kabinet is bezig met het hervormen van de langdurige zorg […]

  Lees verder
 • De afgelopen weken hebben de zorgverzekeraars hun premies voor volgend jaar bekend gemaakt. De gemiddelde premiestijging is ongeveer 70 euro per jaar. Een enkele zorgverzekeraar heeft er voor gekozen de premie niet te verhogen. Dat de premies volgend jaar stijgen heeft twee belangrijke oorzaken. Allereerst zijn de zorgverzekeraars vanaf 1 januari verantwoordelijk voor bijvoorbeeld de […]

  Lees verder
(I use my own pagination)s
Copyright © VVD gemeente Westerveld, 2013 - Alle rechten voorbehouden