Agenda

  • Verkiezingsdebat GR2014

  • U kunt stukken indienen bij het secretariaat van de afdeling, of bij een van de bestuursleden. Of via de contactpagina.

  • U kunt stukken indienen bij het secretariaat van de afdeling, of bij een van de fractieleden. Of via de contactpagina.

  • 13 FEB

    Sportdebat in de raadzaal van het gemeentehuis in Diever, georganiseerd door SportDrenthe (meer info op www.kiessport.nu/westerveld)

  • Zoals reeds eerder aangekondigd zal het bestuur van uw afdeling op 20 november a.s. de derde ALV van dit jaar houden. Het hoofdonderwerp op deze ALV is de vaststelling van kandidatenlijst voor de gemeenteraads-verkiezingen die zullen plaatsvinden op 19 maart 2014.

Copyright © VVD gemeente Westerveld, 2013 - Alle rechten voorbehouden