De accijnsverhoging op diesel heeft in 2014 geleid tot een verhoogde opbrengst. Benzine heeft juist minder geld opgeleverd, hier zijn de accijnzen niet apart verhoogd. Het afnemend gebruik van brandstof is een trend die al langer gaande is, bijvoorbeeld doordat auto’s zuiniger geworden zijn. Maar de grenseffecten blijven vervelend voor pomphouders, al zien we in buurlanden de afzet van brandstof ook afnemen door economische ontwikkelingen en een zuiniger wagenpark. Goed nieuws voor de automobilist: de dalende olieprijs zorgt ervoor dat automobilisten aan de pomp flink minder geld kwijt zijn om hun tank te vullen.