VVD Westerveld heeft kennis genomen van de gepresenteerde Voorjaarsrapportage 2018. Deze rapportage is gisteravond door ons besproken in voorbereiding op de behandeling in de raadsvergadering op 3 juli aanstaande.

De voorjaarsrapportage laat voorlopig een positief resultaat zien. Dit is een reden voor VVD Westerveld om aanstaande dinsdag het college te vragen de toeristenbelasting voor kinderen tot 12 jaar af te schaffen en daarmee de sector recreatie en toerisme een impuls te geven.

Andere besproken onderwerpen zijn de voorgestelde samenlevingsakkoorden, innovatie in de landbouw, duurzaamheid, openbare ruimte en locale economie in de gemeente Westerveld.

Wilt u meer weten over de voorjaarsnota en de toekomstvisie van het college over deze onderwerpen dan nodigen wij u van harte uit aanwezig te zijn tijdens de openbare raadsvergadering op 3 juli vanaf 16.00 uur!

De stukken vindt u op: https://www.gemeentewesterveld.nl/Bestuur_en_organisatie/Gemeenteraad/Vergaderingen_en_vergaderstukken

Zien wij u de 3e?