Maandelijks archief: november 2014

 • IS bedreigt onze veiligheid en vrijheid. Tegen jihadisten die de kern van onze waarden bedreigen, moet hard worden opgetreden. Dat doen we door ze in de gaten te houden, te vervolgen, te bestrijden, maar ook door IS niet sterker te maken dan ze al zijn. Daarom kiest de VVD ervoor om te voorkomen dat Nederlandse […]

  Lees verder
 • Zelfstandigen zonder personeel zijn echte ondernemers. Zij zetten hun talenten en creativiteit om in de flexibiliteit en de productiviteit die we nodig hebben om onze welvaart te vergroten. ZZP’ers leveren zo een grote bijdrage aan de welvaart van ons land. Zij ondernemen voor eigen rekening en risico en zorgen zelf voor hun pensioen en verzekering […]

  Lees verder
 • De kwaliteit van de (langdurige) zorg is een onderwerp dat leeft onder veel kiezers. Als je ziek bent, of door ouderdom zorg nodig hebt, wil je je geen zorgen hoeven maken over het feit of die zorg beschikbaar is en van voldoende goede kwaliteit. Het kabinet is bezig met het hervormen van de langdurige zorg […]

  Lees verder
 • De afgelopen weken hebben de zorgverzekeraars hun premies voor volgend jaar bekend gemaakt. De gemiddelde premiestijging is ongeveer 70 euro per jaar. Een enkele zorgverzekeraar heeft er voor gekozen de premie niet te verhogen. Dat de premies volgend jaar stijgen heeft twee belangrijke oorzaken. Allereerst zijn de zorgverzekeraars vanaf 1 januari verantwoordelijk voor bijvoorbeeld de […]

  Lees verder
 • De ramp met de MH17 heeft ons deze zomer pijnlijk duidelijk gemaakt dat vrede en veiligheid niet vanzelfsprekend zijn. Onrust en geweld elders in de wereld hebben in toenemende mate effect op de veiligheidssituatie in ons land. De strijd tegen IS in Syrië en Irak heeft geleid tot een verhoogd dreigingsniveau, tot berichten over terugkerende […]

  Lees verder
 • Windenergie is een van de alternatieven voor de fossiele energiebronnen. De VVD heeft de minister gevraagd om de besluitvorming voor de parken voor de Hollandse kust op te schorten en te onderzoeken wat de kosten en opbrengsten van de verschillende opties zijn. Wij denken namelijk dat de molens ver weg goed koper kunnen zijn, aangezien […]

  Lees verder
 • Het komende jaar gaan werkenden met een middeninkomen er in nettoloon iedere maand op vooruit. Dat is belangrijk, want werken moet immers lonen. Omdat de heffingskortingen sinds 2014 worden afgebouwd naarmate je meer verdient, moet dit jaar een kleine correctie plaatsvinden. Dat gebeurt via het vakantiegeld, omdat iedereen dat ieder jaar ontvangt. Maar onder de […]

  Lees verder
 • Een paar weken geleden werd Nederland opgeschrikt door een onverwacht grote naheffing van 642 miljoen uit Brussel. Hoe zit dat precies? De bijdrage van elk land aan de Europese Unie wordt grotendeels berekend op basis van de omvang van de economie, het BNP. Die omvang wordt in elke lidstaat gemeten door het Centraal Bureau voor […]

  Lees verder
 • De nieuwe werkkostenregeling vervangt het woud aan regels en afspraken over vergoedingen door werkgevers dat in de loop van de tijd is ontstaan. Zaken die werknemers nodig hebben om hun werk te kunnen doen, zoals gereedschap, een computer, telefoon of tablet, zijn altijd vrijgesteld. Daarnaast mag een werkgever jaarlijks een bedrag ter hoogte van 1,2 […]

  Lees verder
 • Ook op de woningmarkt zorgen belastingmaatregelen voor herstel. Zo zorgen de fiscale maatregelen voor huiseigenaren voor herstel van de woningmarkt. Het lage BTW tarief in de bouw wordt met een half jaar verlengd, tot 1 juli 2015. Ook wordt de termijn waarbinnen mensen de restschuld op hun eigen woning van de belasting af kunnen trekken […]

  Lees verder
 • Het feit dat er voor het eerst in jaren geen extra lastenverzwaringen nodig zijn om de gaten in de begroting te dichten, is goed nieuws voor ons allemaal. Nu het langzaam maar gestaag beter gaat met onze economie, bedrijven weer gaan investeren en weer mensen aan durven nemen, moeten we zorgen dat werken ook maximaal […]

  Lees verder
 • Fractievoorzitter van VVD Westerveld Johan Moes stelt voor om, op voorbeeld van Hollands Kroon, bepalingen in het APV (algemeen plaatselijke verordening) te schrappen. De belangrijkste reden is het niet kunnen handhaven door de gemeente. >> Lees hier het volledige artikel uit de Dagblad van het Noorden.

  Lees verder
 • De VVD fractie heeft kennis genomen van de programmabegroting voor 2015 en de 2e Burap 2014. Omdat het college nog bezig is met het verzamelen van input voor het collegeprogramma is de begroting beleidsarm. Daarbij is er de afgelopen periode al veel gesproken over de invoering van de nieuwe WMO, de Participatiewet en de Jeugdwet. Over […]

  Lees verder
Copyright © VVD gemeente Westerveld, 2013 - Alle rechten voorbehouden